Wat is In Touch?

Sinds april 2009 is In Touch de naam voor de “Vrouwen Bijbelkring Bergschenhoek”.
Al vanaf 1975 worden er vrouwenochtenden georganiseerd.

Muziek Op de ochtenden staat een onderwerp centraal, waarvoor een spreker is uitgenodigd.
Daarnaast wordt er gezongen onder begeleiding van een muziekgroep.
Bijbel In Touch staat open voor vrouwen, ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond, die de Bijbel als leidraad hebben in het dagelijks leven of die daarin geïnteresseerd zijn.
In Touch is volledig zelfstandig, is geen onderdeel van een kerk of kerkgemeenschap.
Onkosten Om de kosten te dekken wordt er gecollecteerd.
Wat overblijft gaat naar een goed doel.
Ons banknummer is   NL04 RABO 0354 8206 48   en staat op naam van Marieke Schotte. Vermeld bij giften “In Touch”.

Wij voelen ons verbonden met God en met elkaar.
Wij zijn ook geroepen om dit aan elkaar door te geven, zoals staat in 1 Johannes 1:1-4.
In de naam In Touch komt deze verbondenheid tot uitdrukking.

In april 2022 heeft de vorige werkgroep na vele jaren trouwe dienst haar taak aan een nieuwe werkgroep overgedragen.
We zien samen uit naar waardevolle nieuwe bijeenkomsten en fijne ontmoetingen!