Omgaan met elkaar,
binnen en buiten het huwelijk

Praktische punten uit de lezing van 13 september 2022 van Alie Hoek-van Kooten

foto van spreker
Alie Hoek-van Kooten was onze spreker op 13 september 2022.
Waardoor ontstaat een spanningsveld tussen mensen?
Verschillen in verwachting van elkaar
Verschillen in de aard van man en vrouw
Karakterverschillen, stemmingsverschillen, cultuurverschillen
Psychiatrische aandoeningen
Communicatiestoringen
 
Verschillen in aard man en vrouw
Enkele uitspraken uit: ‘Toch horen we bij elkaar’
De liefde van een vrouw voor haar man kent golfbewegingen, de liefde van een man voor zijn vrouw is gelijkmatiger.
Vrouwen kunnen vaak sneller onder woorden brengen wat ze bedoelen dan mannen.
Een man heeft denktijd nodig; een vrouw praattijd.
Een man luistert oplossingsgericht. Een vrouw wil niet direct een oplossing, maar wil delen en gehoord worden.
Een vrouw doet liever dingen samen, een man lost liever zelf een probleem op.
Een man wil zijn problemen eerst voor zichzelf overdenken vóór hij het aan zijn vrouw vertelt.
 
Soms nog eens extra moeilijk in het huwelijk vanwege bijkomende stoornissen zoals de volgende. Dat kan enorme impact op de relatie hebben!
Autisme.
Psychiatrische aandoeningen als chronische depressie, schizofrenie.
Persoonlijkheidsstoornissen zoals narcisme, borderline, antisociale.
 
Ruzie
Ruzie door teleurgestelde verwachtingen.
Hooglied 2:15: “Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard te gronde richten”.
Efeze 4:26: “Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats”.
Hoe langer ruzie duurt, des te moeilijker het weer is goed te krijgen (denk aan ‘Het Familiediner’).
Verstoorde communicatie = krommunicatie; geeft eenzaamheid.
Schroom niet professionele hulp in te roepen.
 
Slecht ruzie maken
Irritaties die niet uitgesproken worden maar wel de sfeer sterk negatief beïnvloeden.
Dagenlang mokken (vrouwen).
Steeds oude koeien uit de sloot halen. ‘Jij ook altijd’. ‘Je bent net je moeder’.
Gedachten van de ander invullen: ‘Je zult wel weer…’
Niet luisteren, maar alleen erop uit zijn een tegenklacht of tegenargument in te werpen.
Machtsstrijd: de ander zoveel mogelijk neersabelen. Hierdoor raak je alleen maar verder uit elkaar.
 
Doel ruzie
Wil je de ander neersabelen?
Of (beter): wil je de rommel opruimen en het weer goed krijgen?
Vaak is een ruzie een machtsstrijd.
De intentie moet juist zijn om weer op één lijn te komen.
 
Ruzie is op zich niet verkeerd, kan zelfs verfrissend werken als een onweersbui.
Je hebt nu de kans helder te zeggen waar het op staat. Misschien had je dat al heel lang eens willen zeggen.
Terug naar de startpagina  Terug naar agenda